Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Reactie Afkeuring Equivalentievoorwaarden Engelstalige Masters

"Het is expliciet de taak van de universiteiten om haar studenten voldoende voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit lijkt ons enkel mogelijk door in te zetten op die tandem van de Nederlandstalige bachelor, gevolgd door een Engelstalige specialisatie in het vakgebied, in de vorm van een Engelstalige masteropleiding."

Midden maart keurde minister Weyts de aanvraag om niet langer volledig Nederlandstalige masteropleidingen burgerlijk ingenieur aan te bieden af. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens! Lees er meer over in onze gemeenschappelijke reactie met de Leuvense collega's van VTK Leuven.

Download

Sociaal

Beleidsaanbevelingen Campusplan Ardoyen

UGent verbeeldt 2050: onder die noemer werd begin AJ 2022-2023 het plan voorgesteld om de verschillende faculteiten in drie verschillende clusters onder te brengen. Samen met de faculteit bio-ingenieurswetenschappen (FBW) en de faculteit economie en bedrijfsvoering (FEB) zal onze faculteit (verder) naar campus Ardoyen verhuizen. Hiervoor moet een campusplan worden opgesteld, ter voorbereiding lijstten we samen met de studenten van de FBW en de FEB onze minimumvereisten voor een campus op. De beleidsaanbevelingen worden door alle facultaire kringen gesteund!

Download