Over FRiS

Wie zijn we?

FRiS is de Facultaire Raad van Ingenieursstudenten en vertegenwoordigt dus studenten in allerhande raden en commissies met behulp van een hele hoop studentenvertegenwoordigers ofwel ‘stuvers’. Maandelijks wordt er ook een algemene vergadering gehouden zodat iedereen op de hoogte is van wat er aan de faculteit gebeurd en om voorstellen/ideeën hierover te geven. Deze vergaderingen vinden hoofdzakelijk op maandagavond plaats en elke student van de faculteit is welkom om zijn/haar mening te komen geven. Je moet dus zeker niet in een raad/commissie te zetelen!

Naast FRiS zijn er ook nog andere studentenraden van andere faculteiten. Al deze Facultaire Studentenraden worden overkoepeld door de Gentse Studentenraad. De Gentse Studentenraad is op zijn beurt weer lid van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Deze vertegenwoordigt de belangen van de Vlaamse studenten. Samen met haar Franstalige tegenhanger FEF (Fédération des Edutiants Francophones) verdedigt VVS de belangen van de Belgische student in de European Student's Union (ESU).

Vlaams niveau Associatie niveau Universitair niveau Facultaire Studentenraden VVS GASt GSR SoRa BC OWR RvB StuW StuArt DSR PPSR StuFF StuGG Stuveco FRiS StuBio StuReC StuRa