Vakfeedback

Click here to view this webpage in English.

Vakfeedback is dé manier om als student te laten weten wat je van een vak vindt. Dit houdt onder andere in dat je je mening mag geven over de doceerstijl van de professor, de cursus, het examen, enzovoort. Kortom, tijdens zo'n evaluatie ben jij eens degene die de punten uitdeelt! Vakfeedback invullen duurt maar een vijftal minuten, maar je geeft wel een hele hoop feedback en mogelijke verbetering mee zodat toekomstige studenten nog betere lessen zullen hebben. De impact van een Vakfeedback is trouwens niet mis, deze bepalen mee of een prof verder kan worden gepromoveerd of niet of in het uiterste geval kan een prof zijn lesactiviteit verliezen. Nog een reden om de Vakfeedback in te vullen is dat je Ufora wordt afgesloten indien je ze niet invult! Vakfeedback van het ene semester vindt steeds plaats het volgende semester. Om de paar jaar wordt een vak steeds opnieuw geëvalueerd, maar als student kan je ook steeds vakken aanvragen om te evalueren. Dit doe je op deze pagina!


Om onderwijsevaluaties aan te vragen die je ingelogd te zijn.