Nieuwsoverzicht


Stuverhandleiding

Gepubliceerd op 19 oktober 2020 door Alexander

FRiS bracht op 19 oktober een stuverhandleiding uit, hierin staat beschreven wat het stuverschap inhoud, hoe de faculteit in zijn werk gaat, welke raden en commissies er bestaan, wat er van je verwacht wordt en nog veel meer! De handleiding is vrij te downloaden en kan gevonden worden op onze website.


Evaluatie afstandsonderwijs

Gepubliceerd op 31 maart 2020 door FRiS

Met FRiS proberen we de aanpassingen naar afstandsonderwijs te monitoren. Indien je problemen ervaart met een bepaald vak kan je dit aangeven via onze online evaluatietool. Hiermee kunnen wij de bevoegde lesgever/instanties op de hoogte brengen waar er moeilijkheden worden ondervonden.


Harde knip

Gepubliceerd op 03 oktober 2019 door FRiS - PR

In het regeerakkoord, bekend gemaakt op maandag 30/09, was het de bedoeling van de Vlaamse regering om hun inzet jegens onderwijs naar buiten te brengen. Hier is eerder een ondoordachte en in onze ogen zeer jammere maatregel ingevoerd, genaamd de harde knip. Deze maatregel zorgt ervoor dat een student wordt verhinderd of thans in zeer moeilijke omstandigheden zijn of haar master kan aanvangen alvorens zijn of haar bachelor volledig is afgewerkt*.

Als studentenvertegenwoordigers zetten wij ons in om de studenten te steunen en de Universiteit Gent te ondersteunen in het verbeteren van het onderwijs. Vorig jaar hebben wij dan ook 50 jaar studentenparticipatie gevierd aan onze instelling. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat de nieuwe Vlaamse regering zulke maatregelen aankondigt zonder eerst in overleg te treden met de universiteiten en de studenten.

Om onze stem te laten horen vragen wij aan iedereen om mee hun profielfoto te veranderen naar deze foto. Op deze manier hopen we een duidelijk signaal te sturen naar de nieuwe Vlaamse regering, om hun beslissing te herdenken en dat zij in de toekomst naar de studenten luisteren, zodat een beslissing zoals deze niet meer herhaald zal worden door eender welke volgende regering.

*”Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.”


Duurzaamheidsenquête

Gepubliceerd op 18 maart 2019 door FRiS

Duurzaamheid is zonder twijfel één van de meest besproken woorden van de voorbije maanden. Aan de hand van deze enquête wil FRiS weten hoe studenten de rol van duurzaamheid in de ingenieursopleiding zien + je steunt het goede doel!! Voor elke ingevulde enquête wordt 10 cent gedoneerd aan Uilenspiegel vzw, een Gentse organisatie die huiswerkbegeleiding geeft aan kansarme kinderen. Alsof dit nog niet genoeg is, maak je kans op het winnen van cinematickets en UGent doppers als je je e-mailadres achterlaat.

fris.ugent.be/enquete


Vijfde Vergadering - Fifth Meeting

Gepubliceerd op 09 maart 2019 door FRiS

De vijfde FRiS-vergadering vindt plaats in Schoonmeersen op maandag 18/03. We gaan het onder andere hebben over de overgang van secundair naar hoger onderwijs en de privacy binnen Ufora (het nieuwe Minerva). Alle info vind je hier: https://www.facebook.com/events/330868104207207/

Tot dan!