Wat is FRiS?

FRiS staat voor Facultaire Raad van Ingenieursstudenten, ofwel de overkoepelende raad van alle studentenvertegenwoordigers van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Onze studentenvertegenwoordigers komen van drie campussen, namelijk Kortrijk, Plateau en Schoonmeersen. FRiS verdedigt dus de belangen van zowel de burgerlijk ingenieurs, de burgerlijk ingenieur-architecten als de industrieel ingenieurs!

Wat houdt dat dan in, ‘de belangen van de studenten verdedigen’? Dit kan gaan van het zorgen voor een gebruiksvriendelijker facultair rekentoestel, het aanpassen van de 7/20 regel of het verlagen van het aantal NPGE’s tot zelfs het schrijven van standpunten over zaken als het bekendmaken van de punten. Kortom, als studentenvertegenwoordiger kan je mee de toekomst van de faculteit bepalen!

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Bekijk gerust de rest van de website of stuur een mailtje naar fris@ugent.be. Daarnaast nodigen we je ook uit op onze vergaderingen, deze staan open voor alle studenten van onze faculteit. Volg ons ook op onze facebookpagina voor evenementen, aankondigingen...

Recent nieuws

Beleidsaanbevelingen campusplan Ardoyen

Laura Sondakh

04 December 2022

Intentieverklaring gezamenlijke verhuis Ardoyen

Laura Sondahh

28 May 2022

Resultaten mobiliteitsenquête

Laura Sondakh

21 May 2022

Publicatie Aanbevelingen Leermateriaal

Sven Lippens

20 December 2021

Agenda