Verkiezingen FRiS bestuur

Mei verkiezingsmaand? Jazeker, ook FRiS is op zoek naar een geëngageerd bestuur om volgend academiejaar de studentenvertegenwoordiging aan de faculteit in goed banen te leiden! Concreet kan je kandidaat stellen voor de volgende posities:

  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penning
  4. PR
  5. Campusverantwoordelijke
  6. Kortrijk
  7. Plateau-Archie
  8. Plateau-Burgie
  9. Schoonmeersen

Een omschrijving van de verschillende functies vind je op fris.ugent.be/functies.

Hoe kandideren?

Eerst en vooral moet je lid zijn van FRiS (zetelend in een raad of commissie of minstens twee AV’s hebben bijgewoond in de laatste twee maanden). Daarnaast zijn er voor specifieke functies ook bijkomende voorwaarden. Alle voorwaarden zijn te vinden op fris.ugent.be/statuten paragraaf 4.1 Kandideren als Bestuurslid FRiS. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je je kandidaat stellen door een mail te sturen naar fris@ugent.be of je kan dit ook op de verkiezingsvergadering van 13 mei om 19 uur in vergaderzaal Simon Stevin in de Plateau meedelen.

De verkiezingsvergadering verloopt als volgt: Om beurt stellen de verschillende kandidaten zich voor waarna de aanwezigen op de vergadering vragen kunnen stellen. Vervolgens gaan alle kandidaten voor eenzelfde positie gezamenlijk naar buiten en kan de vergadering beraadslagen. Ieder aanwezig lid van FRiS brengt bij geheime stemming zijn stem uit voor één kandidaat. Na de stemronde wordt de uitslag bekend gemaakt.

Voorzitter

Campusverantwoordelijke Kortrijk

Campusverantwoordelijke Schoonmeersen

Campusverantwoordelijke Plateau-Archie

Campusverantwoordelijke Plateau-Burgie

PR-verantwoordelijke

penning/ VTK-FRiS

Secretaris

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om beleidsverantwoordelijke in plaats van dagelijks bestuurslid te worden. Beleidsverantwoordelijken houden zich bezig met een bepaald beleidsonderwerp, en werken indien van toepassing samen met het bestuurslid in wiens beleidsdomein het valt. Enkele voorbeelden van vorige beleidsverantwoordelijken vind je hieronder.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om op een ander onderwerp dat je interesseert beleidsverantwoordelijke te worden, als je vragen hebt kan je altijd de voorzitter bereiken.