Verkiezingen FRiS bestuur

Mei verkiezingsmaand? Jazeker, ook FRiS gaat elk jaar op zoek naar een geëngageerd bestuur om het volgende academiejaar de studentenvertegenwoordiging aan de faculteit in goed banen te leiden! Concreet kan je kandidaat stellen voor de volgende posities: Voorzitter, Secretaris, Financieel verantwoordelijke (+ VTK), Logistiek verantwoordelijke (+ Hermes), PR-verantwoordelijke, Campusverantwoordelijke Indie-Kortrijk, Campusverantwoordelijke Archie, Campusverantwoordelijke Burgie, Campusverantwoordelijke Indie-Gent.

Een omschrijving van de verschillende functies vind je uitgebreid in onze functieomschrijvingen in het Huishoudelijk Reglement en iets korter hieronder.

Hoe kan ik kandideren?

Eerst en vooral moet je lid* zijn van FRiS (zetelend in een raad of commissie of minstens twee AV’s hebben bijgewoond in de laatste 12 maanden). Daarnaast zijn er voor specifieke functies ook bijkomende voorwaarden, waaraan je moet voldoen om te kunnen kandideren als FRiS-bestuurslid. Alle voorwaarden zijn te vinden in onze statuten (paragraaf 4.1). Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je je kandidaat stellen door een mail te sturen naar fris@ugent.be. Op de verkiezings-AV worden spontane kandidaturen nog aanvaard.

Hoe verloopt een verkiezings-AV?

De verkiezingsvergadering verloopt als volgt: Om beurt stellen de verschillende kandidaten zich voor waarna de aanwezigen op de vergadering vragen kunnen stellen. Vervolgens verlaten alle kandidaten voor eenzelfde positie gezamenlijk de vergadering en kan de vergadering beraadslagen. Ieder aanwezig lid van FRiS brengt bij geheime stemming een stem uit voor één kandidaat. Na de stemronde wordt de uitslag bekend gemaakt.

*hiervan kan worden afgeweken mits toestemming van de AV.

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van het bestuur, en bewaak je dus de globale werking. Je volgt (de dossiers binnen) je bestuur op, en bent het eerste aanspreekpunt voor externen, bv. de decaan of de Gentse Studentenraad. Daarnaast zit je ook de Algemene Vergaderingen voor.

Campusverantwoordelijke Indie-Kortrijk

Als campusverantwoordelijke ben je het eerste aanspreekpunt voor de studenten uit jouw opleiding. Je helpt hen met problemen en brengt FRiS, bijvoorbeeld via presentaties, tot bij de student. Je zorgt er ook voor dat de raden en commissies die relevant zijn voor jouw opleiding opgevuld geraken en onderhoudt het contact met deze stuvers. Bij problemen in de opleiding kaart je dit aan bij de juiste personen en/of ondersteun je de betrokken stuvers. Daarnaast kan je je altijd toespitsen op bepaalde onderwijsdossiers die je interesseren!

Campusverantwoordelijke Indie-Gent

Als campusverantwoordelijke ben je het eerste aanspreekpunt voor de studenten uit jouw opleiding. Je helpt hen met problemen en brengt FRiS, bijvoorbeeld via presentaties, tot bij de student. Je zorgt er ook voor dat de raden en commissies die relevant zijn voor jouw opleiding opgevuld geraken en onderhoudt het contact met deze stuvers. Bij problemen in de opleiding kaart je dit aan bij de juiste personen en/of ondersteun je de betrokken stuvers. Daarnaast kan je je altijd toespitsen op bepaalde onderwijsdossiers die je interesseren!

Campusverantwoordelijke Archie

Als campusverantwoordelijke ben je het eerste aanspreekpunt voor de studenten uit jouw opleiding. Je helpt hen met problemen en brengt FRiS, bijvoorbeeld via presentaties, tot bij de student. Je zorgt er ook voor dat de raden en commissies die relevant zijn voor jouw opleiding opgevuld geraken en onderhoudt het contact met deze stuvers. Bij problemen in de opleiding kaart je dit aan bij de juiste personen en/of ondersteun je de betrokken stuvers. Daarnaast kan je je altijd toespitsen op bepaalde onderwijsdossiers die je interesseren!

Campusverantwoordelijke Burgie

Als campusverantwoordelijke ben je het eerste aanspreekpunt voor de studenten uit jouw opleiding. Je helpt hen met problemen en brengt FRiS, bijvoorbeeld via presentaties, tot bij de student. Je zorgt er ook voor dat de raden en commissies die relevant zijn voor jouw opleiding opgevuld geraken en onderhoudt het contact met deze stuvers. Bij problemen in de opleiding kaart je dit aan bij de juiste personen en/of ondersteun je de betrokken stuvers. Daarnaast kan je je altijd toespitsen op bepaalde onderwijsdossiers die je interesseren!

Logistiek verantwoordelijke

Als logistiek verantwoordelijke sta je samen met de financieel verantwoordelijke in voor de aankopen die moeten gebeuren in aanloop naar onze evenementen of ter ondersteuning van de PR-verantwoordelijke. Daarnaast zorg je dat de nodige materialen steeds op de juiste plek geraken, en dat onze kasten goed gevuld blijven. Je maakt ook deel uit van het Hermes-praesidium, waar je de FRiS-functie opneemt. Je staat dus ook in voor een goede band met Hermes!

PR-verantwoordelijke

Als PR-verantwoordelijke sta je in voor de naamsbekendheid van FRiS. Je verzorgt de sociale media van FRiS, en houdt studenten ook via andere kanalen (Ufora, in het echt,...) op de hoogte van het reilen en zeilen van FRiS. Dit omvat promotie voor en verslag van de activiteiten en verwezenlijkingen van FRiS, maar ook informerende posts over dossiers die de studenten aangaan of waarvoor ze bij FRiS terecht kunnen.

Financieel verantwoordelijke

Als financieel verantwoordelijke zorg je ervoor dat de boekhouding van FRiS in orde is. Je stelt een begroting op en staat samen met de logistiek verantwoordelijke in voor de aankopen die moeten gebeuren in aanloop naar onze evenementen of ter ondersteuning van de PR-verantwoordelijke. Je bent ook lid van het VTK-praesidium, waar je de FRiS-functie opneemt. Je staat dus ook in voor een goede band met hen!

Secretaris

Als secretaris is het je hoofdtaak om op vergaderingen en werkgroepen notulen te nemen en een verslag te maken. Daarnaast bewaar je een overzicht over belangrijke documenten.

Beleidsverantwoordelijke Ardoyen

Een beleidsverantwoordelijke spitst zich toe op één dossier. Als beleidsverantwoordelijke Ardoyen sta je in voor het opvolgen van het dossier rond het campusplan voor campus Ardoyen, in het kader van UGent Verbeeldt 2050. Je zorgt ervoor dat FRiS op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkeling en verdedigt waar nodig de belangen van de FEA-studenten.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om beleidsverantwoordelijke in plaats van dagelijks bestuurslid te worden. Beleidsverantwoordelijken houden zich bezig met een bepaald beleidsonderwerp, en werken indien van toepassing samen met het bestuurslid in wiens beleidsdomein het valt. Enkele voorbeelden van vorige beleidsverantwoordelijken vind je hieronder.

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om op een ander onderwerp dat je interesseert beleidsverantwoordelijke te worden, als je vragen hebt kan je altijd de voorzitter bereiken.