Beleidsaanbevelingen campusplan Ardoyen

Laura Sondakh 04 December 2022

UGent verbeeldt 2050: onder die noemer werd begin AJ 2022-2023 het plan voorgesteld om de verschillende faculteiten in drie verschillende clusters onder te brengen. Samen met de faculteit bio-ingenieurswetenschappen (FBW) en de faculteit economie en bedrijfsvoering (FEB) zal onze faculteit (verder) naar campus Ardoyen verhuizen. Hiervoor moet een campusplan worden opgesteld, ter voorbereiding lijstten we samen met de studenten van de FBW en de FEB onze minimumvereisten voor een campus op. Lees ze hier!

Recent nieuws

Vakfeedback / course feedback

Kathelijne Coussement

09 February 2024

AV III

Simon Ganne

14 November 2023

FRiS zoekt stuvers! (selectiecommissies)

SimonGanne

02 November 2023

Beleidsaanbevelingen campusplan Ardoyen

Laura Sondakh

04 December 2022