Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Activerend leren

Vanuit FRiS hebben we ons gebogen over alle verschillende activerende leervormen die reeds toegepast worden aan onze faculteit. In dit standpunt hebben we getracht per werkvorm op te sommen hoe deze er in de ideale vorm uitziet, wat de werklast is voor studenten en finaal de wenselijkheid om deze in te voeren.

Download

Sociaal

Standpunt Exit Plateau en Schoonmeersen

Download