Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Ijkingstest

Aangezien vanaf academiejaar 2018-2019 iedereen die zich wil inschrijven voor een opleiding ingenieurswetenschappen moet hebben deelgenomen aan een ijkingstest, werd er vanuit FRiS een standpunt hierover geformuleerd.

Download

Bekendmaking punten

Op het einde van een semester, krijg je als student een globale score op 20 voor een vak. Bij de berekening van deze score wordt er (mogelijks) rekening gehouden met een periodegebonden (examen) en niet-periodegebonden evaluaties (testen, practica, verslagen). Vooral bij het bekendmaken van de scores van de niet-periodegebonden evaluaties durft het al eens mis lopen qua privacy, tijd van bekendmaking, feedback... Vandaar het volgende standpunt met richtlijnen.

Download

Engelstalige lessen

Tijdens het academiejaar 2017-2018 werd een enquĂȘte over Engelstalige lessen afgenomen bij studenten. Op basis van de antwoorden werd het volgende standpunt ingenomen.

Download

Resultaten bevraging Engels in de opleiding

Verwerking van de resultaten van de bevraging rond het Engels in de opleiding.

Download