Publicatie Aanbevelingen Leermateriaal

Sven Lippens 20 December 2021

De afgelopen twintig jaar is het onderwijslandschap drastisch veranderd. Voornamelijk de komst van digitale ondersteuningsmiddelen zoals MS Office, online leerplatformen en lesopnamemateriaal hebben een grote impact gehad op de manier waarop docenten hersenspinsels trachten over te hevelen naar de grijze massa van de student. De weg van de digitalisering van het lesmateriaal is geƫffend, geplaveid en reeds druk bewandeld. Toch is het niet al goud wat blinkt. In dit document trachten we de input van al die jaren van lesgevers te verwerken tot een verFRiSsende blik vanuit de studenten met de hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het lesmateriaal en feedback te geven op wat beter kan, of wat de wensen van een aandachtige toehoorder kunnen zijn. Het was een lange weg van het samenbrengen van alle input tot de uiteindelijke publicatie met een vertragende pandemie ertussen waarbij op een overlevingsmodus overgeschakeld diende te worden. De eerste reflectie hierop is ook meteen meegenomen in de aanbevelingen waarmee we het onderwijs een onze faculteit een duwtje in de rug wensen te geven. Het standpunt is de vinden op deze website

Recent nieuws

AV III

Simon Ganne

14 November 2023

FRiS zoekt stuvers! (selectiecommissies)

SimonGanne

02 November 2023

Beleidsaanbevelingen campusplan Ardoyen

Laura Sondakh

04 December 2022

Intentieverklaring gezamenlijke verhuis Ardoyen

Laura Sondahh

28 May 2022